Cả nước sẽ hình thành 30 cảng hàng không vào năm 2030

Cả nước sẽ hình thành 30 cảng hàng không vào năm 2030

Quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay vừa được phê duyệt là tiền đề cho việc đầu tư phát triển, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không. Trong đó, giai đoạn 2021 – 2030, cả nước có 30 sân bay quốc tế và nội địa.
Kịch bản phục hồi cho thị trường hàng không

Kịch bản phục hồi cho thị trường hàng không

Dự báo thị trường hàng không bắt đầu khôi phục từ quý III/2021, đến năm 2023, thận trọng hơn là năm 2024, thị trường hàng không Việt Nam sẽ phục hồi quy mô tương đương năm 2019.