Năm 2030, Việt Nam phấn đấu tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt khoảng 6%

Năm 2030, Việt Nam phấn đấu tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt khoảng 6%

Việt Nam hướng đến mục tiêu quản lý, bảo vệ tốt hệ sinh thái biển, ven biển và hải đảo; tăng diện tích các khu bảo tồn (KBT) biển, ven biển đạt khoảng 3% vào năm 2025 và 6% vào năm 2030 diện tích vùng biển Việt Nam, góp phần phục hồi và phát triển các hệ sinh thái biển quan trọng của cả nước.
Giải pháp bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái biển

Giải pháp bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái biển

Báo cáo “Kinh tế biển xanh Việt Nam hướng đến kịch bản phát triển bền vững kinh tế biển” được Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chương trình phát triển Liên Hợp quốc công bố (tháng 5/2022) chỉ rõ, Việt Nam cần thực hiện nhiều giải pháp để có thể đạt được mục tiêu phát triển bền vững trong nền kinh tế biển xanh, lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái biển.
Phát triển kinh tế biển xanh - Định hướng cần thiết để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Phát triển kinh tế biển xanh - Định hướng cần thiết để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Biển và hải đảo là không gian phát triển nhiều hoạt động kinh tế - xã hội quan trọng. Để bảo đảm biển và đại dương có khả năng cung cấp các nguồn tài nguyên tái tạo cùng với các dịch vụ môi trường và hệ sinh thái nhằm thỏa mãn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, không ngừng cải thiện cuộc sống của con người, cần một cách tiếp cận mới, bền vững là phát triển kinh tế biển xanh.