Năm 2030, Việt Nam phấn đấu tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt khoảng 6%

PV.

Việt Nam hướng đến mục tiêu quản lý, bảo vệ tốt hệ sinh thái biển, ven biển và hải đảo; tăng diện tích các khu bảo tồn (KBT) biển, ven biển đạt khoảng 3% vào năm 2025 và 6% vào năm 2030 diện tích vùng biển Việt Nam, góp phần phục hồi và phát triển các hệ sinh thái biển quan trọng của cả nước.

Ảnh minh họa: Nguồn internet
Ảnh minh họa: Nguồn internet

Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đang xây dựng lấy ý kiến các đơn vị, địa phương đối với Đề án “Mở rộng, thành lập mới các KBT biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phục hồi hệ sinh thái biển đến năm 2030”.

Đề án hướng đến mục tiêu quản lý, bảo vệ tốt hệ sinh thái biển, ven biển và hải đảo; tăng diện tích các KBT biển, ven biển đạt khoảng 3% vào năm 2025 và 6% vào năm 2030 diện tích vùng biển Việt Nam, góp phần phục hồi và phát triển các hệ sinh thái biển quan trọng của cả nước.

Cụ thể, trong giai đoạn 1, từ nay đến năm 2025, mở rộng diện tích, phân khu chức năng cho 11 KBT biển hiện có của Việt Nam. Đồng thời, thành lập mới và đưa vào hoạt động 5 KBT biển, đảm bảo tổng diện tích các KBT biển đạt khoảng 0,25% diện tích vùng biển Việt Nam.

Xây dựng và ban hành Hướng dẫn thành lập các KBT có hiệu quả khác ở biển (OECMs); Rà soát, điều chỉnh diện tích, thành lập các KBT đất ngập nước ven biển để đảo bảo tổng diện tích các KBT đất ngập nước ven biển của cả nước đạt khoảng 0,05% diện tích các vùng biển Việt Nam.

Giai đoạn này sẽ thiết lập vùng bảo vệ và trồng phục hồi san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn nhằm tái tạo, phục hồi hệ sinh thái biển, tạo môi trường sống cho các loài thủy sinh ở vùng biển của Việt Nam. Phấn đấu thực hiện mục tiêu tổng diện tích vùng biển được phục hồi đạt khoảng 0,2% diện tích các vùng biển của cả nước.

Giai đoạn 2 (đến 2030), Việt Nam sẽ thành lập 13 KBT biển, đảm bảo tổng diện tích các KBT biển đạt 0,5% diện tích vùng biển Việt Nam. Quản lý hiệu quả 112 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn đạt 2,5% tổng diện tích vùng biển tự nhiên của nước ta.

Đồng thời sẽ thành lập và đưa vào sử dụng các khu vực bảo tồn có hiệu quả khác ở biển (OECMs), đảm bảo diện tích KBT có hiệu quả khác ở biển đạt 0,5% diện tích các vùng biển của cả nước. Duy trì quản lý hiệu quả các KBT đất ngập nước ven biển để đảo bảo tổng diện tích các KBT đất ngập nước ven biển của cả nước đạt khoảng 1,5% diện tích các vùng biển.

Thiết lập vùng bảo vệ và phục hồi san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn nhằm tái tạo, phục hồi hệ sinh thái biển, tạo môi trường sống cho các loài thủy sinh ở vùng biển Việt Nam. Phấn đấu thực hiện mục tiêu tổng diện tích vùng biển được phục hồi đạt khoảng 1% diện tích các vùng biển trên cả nước.