Điểm nhấn trong cải cách hành chính thuế Cục Thuế Hà Tĩnh

Điểm nhấn trong cải cách hành chính thuế Cục Thuế Hà Tĩnh

Với phương châm “lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành việc cải cách hành chính của đơn vị”, trong năm qua, Cục Thuế Hà Tĩnh thường xuyên chú trọng đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá công tác thuế và đạt được nhiều kết quả tích cực.