Điểm nhấn trong cải cách hành chính thuế Cục Thuế Hà Tĩnh

Khánh Chi

Với phương châm “lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành việc cải cách hành chính của đơn vị”, trong năm qua, Cục Thuế Hà Tĩnh thường xuyên chú trọng đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá công tác thuế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Với những nỗ lực trong thực hiện cải cách, hiện đại hoá công tác thuế,  Cục Thuế Hà Tĩnh đã được cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa đánh giá cao.
Với những nỗ lực trong thực hiện cải cách, hiện đại hoá công tác thuế,  Cục Thuế Hà Tĩnh đã được cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa đánh giá cao.

Để triển khai tốt công tác cải cách, hiện đại hoá công tác thuế, Cục Thuế Hà Tĩnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND Tỉnh về cắt giảm các thủ tục hành chính thuế.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện giảm thiểu thời gian tối đa theo quy định về giải quyết các thủ tục hành chính thuế như: Cấp mã số thuế, khai thuế, miễn giảm, hoàn thuế và giảm thiểu thời gian thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp; thực hiện kê khai qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử...

Cùng với đó, Cục Thuế Hà Tĩnh cũng đã chủ động xây dựng quy chế trao đổi thông tin và công tác phối kết hợp giữa ngành Thuế với các sở, ban, ngành liên quan nhằm tăng cường quản lý thuế; đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận “một cửa”, “một cửa điện tử”, “một cửa liên thông”.

Đơn vị cũng thực hiện cung cấp các chương trình, sản phẩm dịch vụ hỗ trợ phù hợp với từng nhóm người nộp thuế, từng nhóm thủ tục hành chính thuế; tuyên truyền sử dụng dịch vụ công về thuế trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Song song với đó, đơn vị duy trì vận hành và thường xuyên nâng cấp hệ thống các ứng dụng trong quản lý thuế như TMS, eTax. Đến nay, Cục Thuế Hà Tĩnh đã có 101 dịch vụ công đạt mức độ 3, 4, trong đó có 97 dịch vụ công đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hầu hết các thủ tục hành chính thuế, từ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, miễn giảm, hoàn thuế được thực hiện trực tuyến.

Đặc biệt, Cục Thuế Hà Tĩnh triển khai ứng dụng thuế điện tử dùng cho thiết bị di động (eTax mobile), góp phần giúp người nộp thuế thuận lợi hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Đồng thời, triển khai thực hiện hóa đơn điện tử đúng thời gian, chất lượng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu số lượng, trước thời gian do Tổng cục Thuế giao, qua đó góp phần giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng cường quản lý thuế.

Cục Thuế Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo và kiểm tra thực hiện cải cách hành chính; công tác áp dụng, đánh giá, cải tiến ISO trong toàn Ngành. Đơn vị bám sát lộ trình của Tổng cục Thuế, Tổ công tác của Tỉnh để triển khai, thực hiện dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn người nộp thuế cài đặt, thực hiện các thủ tục hành chính thuế trên ứng dụng eTax mobile và Cổng dịch vụ công quốc gia...

Với những nỗ lực trong thực hiện cải cách, hiện đại hoá công tác thuế,  Cục Thuế Hà Tĩnh đã được UBND Tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa đánh giá cao. Trong đó, Cục Thuế Hà Tĩnh được xếp trong Top 10 của Tỉnh (thứ 6/26 sở ngành) về đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành cấp tỉnh năm 2020-2021; xếp thứ 2 về tiêu chí đánh giá về tính minh bạch và tiếp cận thông tin...