Các chính sách tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2023

Các chính sách tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2023

Trong tháng 2/2023, nhiều chính sách tài chính bắt đầu có hiệu lực thi hành, điển hình như bắt đầu áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến; thực hiện mức chi thực hiện biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; hỗ trợ kinh phí cho người trồng lúa...
Xử lý trật tự xây dựng và những vấn đề pháp luật

Xử lý trật tự xây dựng và những vấn đề pháp luật

Thuật ngữ “vi phạm trật tự xây dựng” đã xuất hiện từ lâu, song đến khi Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy định về việc xử lý trật tự xây dựng đô thị thì thuật ngữ này được pháp luật hóa.