Ngành Thuế triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh

Ngành Thuế triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh

Tổng cục Thuế sẽ triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh áp dụng trong toàn Ngành để nâng cao hiệu quả của việc công khai thông tin hộ kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế.
Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp

Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, trong đó bổ sung quy định về đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử.
Đẩy mạnh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Đẩy mạnh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Tổng cục thuế tiếp tục chỉ đạo các cơ quan Thuế các cấp quyết liệt rà soát xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ; đồng thời, tăng cường tuyên truyền đến người dân về quyền lợi của việc yêu cầu lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ.
Đề xuất hỗ trợ lãi suất không cần có đăng ký kinh doanh

Đề xuất hỗ trợ lãi suất không cần có đăng ký kinh doanh

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi văn bản góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (gọi tắt là dự thảo).
Tác động của chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong và sau đại dịch COVID-19

Tác động của chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong và sau đại dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 khởi phát cuối năm 2019, bắt đầu tác động đến Việt Nam từ đầu năm 2020 đã gây rất nhiều khó khăn cho các hoạt động kinh tế - xã hội. Chính sách thuế đã được sử dụng xuyên suốt trong thời kỳ này để hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh khắc phục khó khăn do dịch bệnh gây ra. Bài viết này sẽ hệ thống hóa toàn bộ chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, phân tích tác động của chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong và sau đại dịch COVID-19, đồng thời đề xuất một số khuyến nghị chính sách trong thời gian tới.
Nhiều ngân hàng được phê duyệt mức lãi suất hỗ trợ 2%/năm

Nhiều ngân hàng được phê duyệt mức lãi suất hỗ trợ 2%/năm

Sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có thông tư hướng dẫn về hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ, nhiều ngân hàng thương mại bắt đầu được NHNN phê duyệt mức hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.