Vietcombank hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Minh Yến

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đang đẩy mạnh hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Vietcombank cam kết triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích
Vietcombank cam kết triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích

Thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/05/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay bằng đồng Việt Nam phát sinh từ hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và  Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước, Vietcombank triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất giai đoạn 2022-2023 tại hệ thống Vietcombank.

Theo đó, đối tượng khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc một trong các trường hợp sau:

Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin; Trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Mức hỗ trợ lãi suất là 2%/năm. Khoản vay được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023 hoặc khi đến hết hạn mức hỗ trợ lãi suất.

Hạn mức hỗ trợ lãi suất trong phạm vi hạn mức hỗ trợ lãi suất được Ngân hàng Nhà nước phân bổ cho Vietcombank.

Là Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam luôn chủ động thực hiện các chính sách điều hành của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước, Vietcombank cam kết triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích đối với khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo quy định vì mục tiêu góp phần nhanh chóng phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, phát triển kinh tế đất nước.