Hiệu quả liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ rau tại Hải Dương

Hiệu quả liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ rau tại Hải Dương

Nghiên cứu này phân tích hiệu quả liên kết giữa hộ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ rau ở Hải Dương. Số liệu phục vụ nghiên cứu chủ yếu là số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Dương. Bên cạnh đó, thông tin thu thập từ 384 hộ nông dân sản xuất và tiêu thụ rau với 5 nhóm rau chính tập trung tại 07 huyện đại diện cho các vùng sản xuất rau chuyên canh với số lượng lớn trên địa bàn tỉnh Hải Dương; đồng thời, phỏng vấn các tác nhân (người thu mua rau, doanh nghiệp, hợp tác xã, chính quyền địa phương) có vai trò quan trọng trong hệ thống thị trường tiêu thụ rau nhằm đánh giá hiệu quả của liên kết này. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, liên kết này đã tạo ra hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường đối với các hộ nông dân, từ đó, thúc đẩy các hộ nông dân tham gia vào thực hiện liên kết bền vững với doanh nghiệp.
Còn nhiều dư địa phát triển bảo hiểm nông nghiệp

Còn nhiều dư địa phát triển bảo hiểm nông nghiệp

Ông Bùi Gia Anh, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã khẳng định như vậy khi nói về thị trường bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam. Nhận định này hoàn toàn có cơ sở khi trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp Việt Nam liên tục có những bước phát triển ấn tượng, tạo cơ hội cho bảo hiểm nông nghiệp phát triển...