Đa số doanh nghiệp đã hoạt động trở lại

Đa số doanh nghiệp đã hoạt động trở lại

Đồng Nai đã trở lại trạng thái 'bình thường mới', mọi quy định dần được nới lỏng để doanh nghiệp (DN) khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trên 92% DN trong các khu công nghiệp (KCN) của tỉnh đã khôi phục sản xuất, trong đó có nhiều nhà máy hoạt động hết công suất.