Long An ước khoảng 80% doanh nghiệp hoạt động trở lại

Theo Phạm Ngân/Báo Long An

Tính đến ngày 24/10, ước khoảng 80% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An hoạt động trở lại.

Ước có khoảng 80% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đã hoạt động trở lại. Ảnh: Phạm Ngân
Ước có khoảng 80% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đã hoạt động trở lại. Ảnh: Phạm Ngân

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trở lại sau khi cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3222/KH-UBND ngày 04/10/2021 về phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tất cả doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An được hoạt động trở lại, doanh nghiệp phải chủ động xây dựng phương án phục hồi sản xuất, kinh doanh gửi các cơ quan quản lý.

Tính đến ngày 24/10, trên địa bàn tỉnh Long An có 2.280 doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh với 193.429 lao động. Đây là số liệu thống kê được do doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động “3 tại chỗ” trước đây, doanh nghiệp được thẩm định phương án phục hồi sản xuất theo Kế hoạch 2962/KH-UBND và doanh nghiệp có gửi đăng ký phương án phục hồi sản xuất mới về cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế, Sở Công Thương và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo kế hoạch 3222/KH-UBND.

Như vậy, kể từ ngày 04/10 (sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 3222) thì đến nay, số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An hoạt động lại tăng lên 995 doanh nghiệp (từ 1.285 doanh nghiệp tăng lên 2.280 doanh nghiệp). Ngoài ra, còn rất nhiều doanh nghiệp tự hoạt động trở lại nhưng chưa kịp thời gửi phương án phục hồi sản xuất, kinh doanh về cơ quan quản lý nên chưa thống kê được.

Trên thực tế, sau khi UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch 3222/KH-UBND thì đa số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại. Đến nay, ước có khoảng 80% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại (toàn tỉnh hiện có 13.483 doanh nghiệp đăng ký hoạt động). Số lượng doanh nghiệp thực tế đã hoạt động trở lại đang tiếp tục được rà soát và cập nhật.