Tăng quyền, tăng trách nhiệm cho DATC

Tăng quyền, tăng trách nhiệm cho DATC

Ngành nghề kinhdoanh, phạm vi hoạt động, quyền và trách nhiệm của Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) được mở rộng. Đây là điều kiện thuận lợi để DATC tiếp tục phát triển, phát huy đươc vai trò, vị thế trên thị trường mua bán nợ.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao nhiệm vụ điều hành HĐTV Agribank

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao nhiệm vụ điều hành HĐTV Agribank

Ngày 31/10/2019, tại trụ sở chính Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao nhiệm vụ điều hành hoạt động Hội đồng thành viên (HĐTV) Agribank đối với ông Phạm Hoàng Đức- Thành viên HĐTV từ ngày 01/11/2019.