Làm tốt vai trò cầu nối giữa cơ quan thuế với người nộp thuế

Làm tốt vai trò cầu nối giữa cơ quan thuế với người nộp thuế

Trong thời gian qua, Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi và ý nghĩa, đạt nhiều thành tích xuất sắc được ghi nhận. Chỉ sau một năm hoạt động, Hội đã khẳng định được mục tiêu, tôn chỉ hoạt động: "Cầu nối giữa cơ quan thuế với người nộp thuế và là cánh tay nối dài của cơ quan thuế".