Chính sách về thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh

Chính sách về thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập. Các bên tham gia trong hợp đồng hợp tác kinh doanh có thể thỏa thuận chia doanh thu, chia sản phẩm hoặc chia lợi nhuận sau thuế…
Tăng cường cơ chế hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước

Tăng cường cơ chế hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước

Việt Nam đang trong bối cảnh hội nhập sâu và rộng với các nước trên thế giới, do vậy cần tăng cường cơ chế hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước. Bài viết phân tích thực trạng cơ chế hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp FDI nhằm tối đa hóa lợi ích chung của cộng đồng doanh nghiệp cũng như nâng cao thương hiệu và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
6 điều cần lưu ý khi hợp tác kinh doanh

6 điều cần lưu ý khi hợp tác kinh doanh

Có rất nhiều doanh nghiệp vượt trội được tạo nên dựa trên các mối quan hệ hợp tác kinh doanh ăn ý. Và ngược lại, cũng có không ít các doanh nghiệp lớn bị phá hủy bởi các đối tác không phù hợp.