HSBC dự báo GDP Việt Nam năm 2021 theo hai kịch bản

HSBC dự báo GDP Việt Nam năm 2021 theo hai kịch bản

HSBC Việt Nam đặt ra hai kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021, trong đó dự báo GDP chỉ có thể tăng trưởng 3,5-4%, thấp hơn rất nhiều mức ngân hàng này đưa ra vào cuối năm ngoái, với 7,1%.