Quảng Ngãi: Trợ lực cho ngành du lịch

Quảng Ngãi: Trợ lực cho ngành du lịch

Thời gian qua, do ảnh hưởng từ nhiều đợt dịch Covid-19, ngành Du lịch vốn đã khó khăn nay càng thêm khó. Hầu hết doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và người lao động trong lĩnh vực du lịch rất cần sự hỗ trợ của tỉnh Quảng Ngãi để duy trì hoạt động.