Kinh nghiệm áp dụng ISO 14000 tại các doanh nghiệp

Kinh nghiệm áp dụng ISO 14000 tại các doanh nghiệp

Hệ thống quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14000 giúp doanh nghiệp (DN) thuận tiện trong quá trình sản xuất và hạn chế rủi ro từ môi trường. Việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 14000 đã đem lại nhiều hiệu quả cho DN trong sản xuất kinh doanh.
Hỗ trợ tối đa 30% chi phí thực hiện dự án cải tiến công nghệ quản lý tiên tiến đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ tối đa 30% chi phí thực hiện dự án cải tiến công nghệ quản lý tiên tiến đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ tối đa 30% chi phí thực hiện dự án cải tiến công nghệ quản lý tiên tiến... là mục tiêu đề ra tại Quyết định số 1963/QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2020-2025.
Tiết kiệm chi phí sản xuất hiệu quả thông qua áp dụng ISO 14000

Tiết kiệm chi phí sản xuất hiệu quả thông qua áp dụng ISO 14000

ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường hàng đầu của thế giới. Nhờ sớm áp dụng tiêu chuẩn này với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã giảm thiểu tác động đối với môi trường, giảm sự lãng phí và việc sử dụng năng lượng cũng như cắt giảm chi phí vận hành doanh nghiệp.