Kinh nghiệm áp dụng ISO 14000 tại các doanh nghiệp

Hiền Nguyễn

Hệ thống quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14000 giúp doanh nghiệp (DN) thuận tiện trong quá trình sản xuất và hạn chế rủi ro từ môi trường. Việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 14000 đã đem lại nhiều hiệu quả cho DN trong sản xuất kinh doanh.

Áp dụng ISO 14000 giúp doanh nghiệp phát hiện và khắc phục các tác nhân xấu từ môi trường làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm.
Áp dụng ISO 14000 giúp doanh nghiệp phát hiện và khắc phục các tác nhân xấu từ môi trường làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm.

Bộ Tiêu chuẩn ISO 14000 gồm các tiêu chuẩn liên quan các khía cạnh về quản lý môi trường như: hệ thống quản lý môi trường, đánh giá vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xác định và kiểm kê khí nhà kính…

Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường, trong đó đưa ra yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho DN. Mục đích của bộ tiêu chuẩn giúp DN ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường.

Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam thành lập từ năm 1994 là một trong những công ty thang máy đầu tiên tại Việt Nam chuyên kinh doanh, sản xuất, bảo trì và sửa chữa thang máy. 

Quá trình áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000, Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam đã triển khai thành công hệ thống quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2010 từ vấn đề quản lý khía cạnh môi trường, đáp ứng yêu cầu pháp lý, điều kiện cơ sở hạ tầng cũng như cam kết, phối hợp của Ban Lãnh đạo, nhân viên công ty.

Quá trình áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2010 tại Nhà máy Đức Hòa, Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam đã nhận được sự cam kết của Ban Lãnh đạo cũng như hỗ trợ về nguồn lực, cùng việc nhà máy đã có kinh nghiệm trong áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo TCVN ISO 9001:2008, được phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

Việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2010 tại Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam đã đạt được những kết quả như: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên về hoạt động bảo vệ môi trường cũng như TCVN ISO 14001:2010.

Việc áp dụng tiêu chuẩn này cũng giúp Công ty quản lý tốt hơn về phế liệu, chất thải rắn (thông thường, nguy hại…), hóa chất, nước thải, khí thải…

Công ty TNHH Thiết bị Điện Đại Thắng cho biết, để nâng cao chất lượng sản phẩm và làm hài lòng hơn nữa khách hàng, Ban Lãnh đạo công ty thường xuyên quan tâm và mong muốn cải thiện hiệu quả hoạt động bảo vệ môi trường tại Công ty. Qua đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi cũng như cung cấp đầy đủ nguồn nhân lực, vật lực trong quá trình triển khai dự án xây dựng và áp dụng thành công Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004.

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được Công ty vận hành có hiệu quả tạo tiền đề thuận lợi trong quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường.

Sau khi Hệ thống Quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14000 được áp dụng, Ban Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty đã được tham gia khóa đào tạo nhận thức chung về ISO 14001:2004 và các khía cạnh môi trường.

Hệ thống quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14000 được xây dựng và áp dụng giúp quản lý một cách có hệ thống quy trình nghiệp vụ xây dựng hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện, điều này giúp Công ty xóa bỏ việc thực hiện thụ động yêu cầu pháp lý liên quan như trước.

Các quy định về thực hiện quản lý hóa chất, chất thải rắn và chất thải nguy hiểm được ban hành giúp Ban Lãnh đạo quản lý có hiệu quả nguồn tài nguyên kiểm soát và giảm thiểu chất thải trong quá trình sản xuất, kiểm soát thông số đo đạc, giảm thiểu rủi ro và loại bỏ ô nhiễm môi trường.

Tại Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt, trước khi tiêu chuẩn ISO 14000 được áp dụng, Ban Lãnh đạo mong muốn cải thiện hiệu quả hoạt động bảo vệ môi trường tại Công ty, qua đó tạo mọi điều kiện thuận lợi cũng như cung cấp đầy đủ nhân lực, vật lực trong quá trình triển khai dự án xây dựng và áp dụng thành công hệ thống ISO 14000.

Sau khi Ban lãnh đạo quyết định áp dụng tiêu chuẩn nay. Kết quả áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 tại Công ty bước đầu cơ bản tạo ra phương pháp làm việc khoa học, nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên về bảo vệ môi trường, chủ động thực hiện các yêu cầu pháp luật.

Nhờ áp dụng ISO 14000, Công ty phát hiện và khắc phục các tác nhân xấu từ môi trường làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm.