Doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro về môi trường nhờ áp dụng ISO 14000

Hiền Nguyễn

Sau khi được các chuyên gia năng suất tư vấn xây dựng và tích cực áp dụng Hệ thống Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000, nhiều doanh nghiệp đã có những két quả khả quan trong cải tiến kết quả hoạt động về môi trường.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do ISO ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường.

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm các tiêu chuẩn liên quan các khía cạnh về quản lý môi trường như hệ thống quản lý môi trường, đánh giá vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xác định và kiểm kê khí nhà kính…

Bộ Tiêu chuẩn ISO 14000 bao gồm các nội dung cụ thể như ISO 14001 Hệ thống Quản lý môi trường – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng; ISO 14004 Hướng dẫn chung các nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ; ISO 14010 Hướng dẫn đánh giá môi trường – Các nguyên tắc chung; ISO 14011 Hướng dẫn đánh giá môi trường – Các thủ tục đánh giá – Đánh giá hệ thống quản lý môi trường…, trong đó cốt lõi và quan trọng nhất của Bộ tiểu chuẩn này chính là Tiêu chuẩn ISO 14001 về các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng Hệ thống Quản lý môi trường.

Tại Công ty TNHH Thiết bị Điện Đại Thắng, sau khi Hệ thống Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000 được áp dụng, ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty đã được tham gia khóa đào tạo nhận thức chung về ISO 14001:2004 và các khía cạnh môi trường.

Là DN có ngành nghề chủ yếu là sản xuất, lắp ráp sản phẩm điện – điện tử, sản xuất thang cột đèn chiếu sáng, mang cáp, tủ điện cho các công trình quốc dân, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000 được xây dựng và áp dụng giúp công ty quản lý một cách có hệ thống quy trình nghiệp vụ xây dựng hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện, điều này gúp công ty xóa bỏ việc thực hiện thụ động yêu cầu pháp lý liên quan như trước.

Các quy định về thực hiện quản lý hóa chất, chất thải rắn và chất thải nguy hiểm được ban hành giúp Ban Lãnh đạo công ty quản lý có hiệu quả nguồn tài nguyên, kiểm soát và giảm thiểu chất thải trong quá trình sản xuất, kiểm soát thông số đo đạc, giảm thiểu rủi ro và loại bỏ ô nhiễm môi trường.

Tại Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt, nhờ áp dụng ISO 14000 đã giúp công ty phát hiện và khắc phục các tác nhân xấu từ môi trường làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm.

Áp dụng ISO 14000, Ban Lãnh đạo đã thiết lập và ban hành chính sách bảo vệ môi trường. Mục đích của chính sách trên là định hướng chung cho mỗi cán bộ, công nhân viên phải luôn đề cao ý thức bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, yêu quý tài nguyên thiên nhiên và duy trì các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong công ty.

Toàn bộ hệ thống văn bản của công ty bao gồm chính sách về môi trường, mục tiêu môi trường, sổ tay môi trường, các quy định xác định khía cạnh môi trường, tuân thủ yêu cầu pháp luật và các quy trình khác tại các bộ phận đã được soạn thảo, rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện.

Công ty cũng đã đưa ra các quy định phân loại rác thải tại nguồn đồng thời kí hợp đồng dịch vụ với đơn vị có chức năng để xử lý triệt để tất cả chất thải và rác thải phát sinh theo quy trình nhằm đảm bảo rác thải và chất thải rắn không gây hại đến môi trường.

Công tác tuyên truyền giảm thiểu chất thải luôn được chú trọng tại nhà máy sản xuất, trong đó hoạt động được tiến hành theo thứ tự ưu tiên: giảm thiểu chất thải – tái sử dụng nguyên vật liệu – tái chế chất thải.

Sau một thời gian áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004, Công ty bước đầu cơ bản tạo ra phương pháp làm việc khoa học, nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên về bảo vệ môi trường, chủ động thực hiện các yêu cầu pháp luật.

Còn tại Công ty Vĩnh Phú, sau khi áp dụng ISO 14001:2010 đã đạt được những kết quả như: nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên về hoạt động bảo vệ môi trường cũng như ISO 14001:2010. Giúp công ty quản lý tốt các khía cạnh và tác động môi trường trong các hoạt động của công ty cũng như công tác quản lý phế liệu, chất thải rắn, quản lý hóa chất, quản lý nước thải, khí thải…