Áp dụng ISO 21001 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

Áp dụng ISO 21001 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

Để đáp ứng nhu cầu thường xuyên và thiết yếu của các tổ chức giáo dục trong việc đánh giá mức độ tổ chức giáo dục đáp ứng nhu cầu của người học và các bên quan tâm, bên hưởng lợi khác cũng như nâng cao năng lực của tổ chức giáo dục, Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) cho tổ chức giáo dục 21001:2018 đã được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành.