Áp dụng quản lý rủi ro ISO 31000 trong doanh nghiệp

Áp dụng quản lý rủi ro ISO 31000 trong doanh nghiệp

Thực tế cho thấy, mọi hoạt động trong tổ chức, doanh nghiệp đều tiềm ẩn xảy ra rủi ro khiến việc đạt được mục tiêu trở lên không chắc chắn. Do vậy, quản lý rủi ro theo ISO 31000 là một trong những giải pháp quan trọng giúp tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Điều kiện để áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 31000

Điều kiện để áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 31000

Sự ra đời của tiêu chuẩn ISO 31000 giúp tất cả các doanh nghiệp và thậm chí các tổ chức phi lợi nhuận trang bị những nguyên tắc và hướng dẫn cho quá trình quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Để áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 31000, hướng tới ngăn ngừa, quản lý tốt nhất các rủi ro có thể xảy ra, doanh nghiệp cần nắm rõ 4 điều kiện: