Điều kiện để áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 31000

Nội dung: Gia Hân - Thiết kế: T. Anh

Sự ra đời của tiêu chuẩn ISO 31000 giúp tất cả các doanh nghiệp và thậm chí các tổ chức phi lợi nhuận trang bị những nguyên tắc và hướng dẫn cho quá trình quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Để áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 31000, hướng tới ngăn ngừa, quản lý tốt nhất các rủi ro có thể xảy ra, doanh nghiệp cần nắm rõ 4 điều kiện:

Điều kiện để áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 31000 - Ảnh 1