Nhiều kết quả tích cực trong công tác thanh tra của Kho bạc Nhà nước Lai Châu

Nhiều kết quả tích cực trong công tác thanh tra của Kho bạc Nhà nước Lai Châu

Nhờ quyết liệt chỉ đạo, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong 8 tháng đầu năm 2023, công tác Thanh tra, kiểm tra của Kho bạc Nhà nước Lai Châu đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong những tháng cuối năm, Kho bạc Nhà nước Lai Châu đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này...
Hơn 30 năm gắn bó cùng Kho bạc và 3 kỷ niệm đáng nhớ

Hơn 30 năm gắn bó cùng Kho bạc và 3 kỷ niệm đáng nhớ

Ông Nguyễn Phúc Uyên - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Dương đã gắn bó với Ngành từ ngày đầu tái thành lập hệ thống (tháng 4/1990). Hơn 33 năm, chứng kiến quá trình phát triển của KBNN với ông Uyên giống như việc trải qua những thăng trầm, đi qua từng cung bậc cảm xúc khó quên.
Rốt ráo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Rốt ráo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công 7 tháng năm đạt thấp, chỉ khoảng 36,71% kế hoạch vốn năm 2021. Trước tình hình đó, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ký Công điện số 10/CĐ-KBNN đề nghị KBNN các tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc cơ quan KBNN tuyệt đối không để tồn đọng hồ sơ thanh toán, rốt ráo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Kiện toàn tổ chức bộ máy hướng tới hình thành mô hình kho bạc khu vực

Kiện toàn tổ chức bộ máy hướng tới hình thành mô hình kho bạc khu vực

Kho bạc Nhà nước đặt mục tiêu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình kho bạc khu vực. Đến năm 2030, hoàn thành việc chuẩn bị các điều kiện để chuyển đổi sang mô hình kho bạc 2 cấp (cấp trung ương và cấp tỉnh) và giảm ít nhất 15% biên chế so với năm 2020…
[Ảnh] Một số hình ảnh tiêu biểu 30 năm xây dựng và phát triển hệ thống Kho bạc nhà nước

[Ảnh] Một số hình ảnh tiêu biểu 30 năm xây dựng và phát triển hệ thống Kho bạc nhà nước

Tạp chí Tài chính giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu về hệ thống Kho bạc Nhà nước trên chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển (1990-2020). Tư liệu được khai thác trong Kỷ yếu 30 năm Kho bạc Nhà nước Việt Nam (1990-2020): Tiếp nối truyền thống - Phát triển bền vững - Hướng tới tương lai, xuất bản tháng 3/2020.
KBNN "thúc" triển khai hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước

KBNN "thúc" triển khai hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước

Nhằm sớm thực thi chức năng tổng kế toán nhà nước do Chính phủ và Bộ Tài chính giao, Kho bạc Nhà nước đang khẩn trương nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước để các đơn vị bên ngoài có thể gửi thông tin tài chính cho Kho bạc Nhà nước theo hình thức điện tử.