Trái chiều kế hoạch kinh doanh ngân hàng Việt

Trái chiều kế hoạch kinh doanh ngân hàng Việt

Năm 2023 dự báo sẽ là một năm nhiều thách thức với ngân hàng Việt từ vấn đề nợ xấu, trích lập dự phòng rủi ro tới vấn đề thị trường bất động sản, trái phiếu đóng băng dẫn tới khó xử lý tài sản bảo đảm.