Điều chỉnh Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021

Điều chỉnh Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 5/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021.
[Video] Kế hoạch vay, trả nợ công của Chính phủ năm 2020 ra sao?

[Video] Kế hoạch vay, trả nợ công của Chính phủ năm 2020 ra sao?

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1130/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2020-2022 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020. Trong đó, dự kiến kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020, vay của Chính phủ đạt 501.461 tỷ đồng, gồm: vay trong nước 394.040 tỷ đồng và vay nước ngoài 107.421 tỷ đồng.