Hoàn thiện kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025


Chiều ngày 22/12/2020, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo Đề án Kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025 nhằm tổng hợp các ý kiến tham gia, hoàn thiện Đề án quan trọng này.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì cuộc họp. Ảnh: MOF
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì cuộc họp. Ảnh: MOF

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, đây là lần đầu tiên Kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm được thực hiện theo Luật Quản lý nợ công năm 2017. Để xây dựng Kế hoạch này, Bộ Tài chính đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đề án Kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025.

Theo Thứ trưởng, Ban soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo liên quan tới nội dung này. Đồng thời, đã tổ chức các đoàn khảo sát tại 16 bộ ngành, địa phương sử dụng vốn nước ngoài quy mô lớn để thu thập, trao đổi đánh giá về tình hình thực hiện vay trả nợ giai đoạn 2016-2020 và dự kiến Kế hoạch vay trả nợ 05 năm giai đoạn 2021-2025.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: MOF
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: MOF

Tháng 11/2020, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự thảo đầu tiên của Kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp cùng các bộ, ngành rà soát lại dự thảo Đề án và báo cáo Thủ tướng.

Tại cuộc họp, sau khi nghe ông Võ Hữu Hiển - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại trình bày tổng quan về dự thảo Kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025, đại diện các bộ, ngành, địa phương, thành viên ban soạn thảo cũng như một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã tham gia góp ý cho dự thảo.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Ban soạn thảo và Tổ biên tập sẽ tổng hợp để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025 báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội.