Kho bạc Hòa Bình hoàn thành việc lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019

Kho bạc Hòa Bình hoàn thành việc lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019

Báo cáo tài chính (BCTC) nhà nước năm 2019 đã được Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hoà Bình lập đúng hạn và cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định. Báo cáo này sẽ cung cấp một góc nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về tình hình, nguồn lực tài chính nhà nước trên địa bàn Tỉnh cho các cơ quan quản lý và nhân dân, các tổ chức, đơn vị quan tâm.
KBNN "thúc" triển khai hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước

KBNN "thúc" triển khai hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước

Nhằm sớm thực thi chức năng tổng kế toán nhà nước do Chính phủ và Bộ Tài chính giao, Kho bạc Nhà nước đang khẩn trương nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước để các đơn vị bên ngoài có thể gửi thông tin tài chính cho Kho bạc Nhà nước theo hình thức điện tử.
Kho bạc Nhà nước  với “lộ trình” xây dựng Chính phủ số

Kho bạc Nhà nước với “lộ trình” xây dựng Chính phủ số

Việt Nam đã, đang chuyển động mạnh mẽ theo cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, hướng tới xây dựng Chính phủ số, tạo lập nền kinh tế số. Với định hướng đó, Kho bạc Nhà nước chủ động chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu suất, hiệu quả trong hoạt động quản lý và điều hành quỹ ngân sách nhà nước, kế toán nhà nước, ngân quỹ nhà nước…
Góp nên mùa khóa sổ, quyết toán thành công

Góp nên mùa khóa sổ, quyết toán thành công

“Khóa sổ, quyết toán” - một nghiệp vụ trở nên quen thuộc với những cán bộ Kho bạc nhà nước (KBNN) dịp cuối năm, thậm chí gần 30 năm chưa một lần nghỉ Tết Dương lịch cũng không phải là điều xa lạ với những người làm công tác kế toán nhà nước hay kiểm soát chi trong hệ thống KBNN trên phạm vi cả nước.