Giải pháp hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics đồng bộ, hiện đại tại Việt Nam

Giải pháp hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics đồng bộ, hiện đại tại Việt Nam

Giai đoạn 2017-2022, hệ thống hạ tầng logistics nói chung và hạ tầng giao thông nói riêng của Việt Nam đã được đầu tư phát triển nhanh và phát huy hiệu quả cao. Nhiều trung tâm logistics hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến và được tiêu chuẩn hóa đã đi vào hoạt động, góp phần giảm gánh nặng cơ sở hạ tầng logistics. Bài viết khảo sát về tình hình xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics của Việt Nam thời gian qua, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics theo hướng đồng bộ, hiện đại trong thời gian tới.
Cải thiện môi trường đầu tư giúp Quảng Ngãi bứt phá

Cải thiện môi trường đầu tư giúp Quảng Ngãi bứt phá

Cùng với sự quan tâm huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, những năm qua tỉnh Quảng Ngãi luôn nỗ lực đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho DN hoạt động hiệu quả. Nhờ đó, Quảng Ngãi tiếp tục khẳng định là một trong những địa phương luôn ưu tiên trong thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh để mời gọi các DN, nhà đầu tư đến với địa phương.
Đồng bộ kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bộ kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội

Ðầu tư phát triển hạ tầng giao thông, tạo quỹ đất sạch, cải cách thủ tục hành chính, tích cực thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ…, những nỗ lực ấy nhằm đưa tỉnh Cà Mau trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, toàn diện và bền vững.
Quy định mới việc sử dụng tiền thu được từ xử lý kế cấu hạ tầng cấp nước sạch

Quy định mới việc sử dụng tiền thu được từ xử lý kế cấu hạ tầng cấp nước sạch

Ngày 24/6/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Nghị định số 43/2022/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, trong đó quy định rõ việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ khai thác, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đầu tư công

Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đầu tư công

Đầu tư công đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững ở các quốc gia. Đầu tư công tập trung vào xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giúp cải thiện kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư tư nhân trong nước và nước ngoài, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng phúc lợi xã hội. Bài viết này bàn về khái niệm đầu tư công và đề xuất một số nội dung để hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đầu tư công.
TP. Hồ Chí Minh áp dụng thử nghiệm thu phí tại cảng biển

TP. Hồ Chí Minh áp dụng thử nghiệm thu phí tại cảng biển

UBND TP. Hồ Chí Minh (TP. HCM) thông báo từ 0h ngày 16/2 đến hết ngày 15/3, Thành phố sẽ triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ... trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên môi trường thật, không thu phí.