Bộ Tài chính hợp tác với KEXIM phát triển dự án tại Việt Nam

Bộ Tài chính hợp tác với KEXIM phát triển dự án tại Việt Nam

Chiều ngày 8/6/2022, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã tiếp ông Kim Tea Soo - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) để trao đổi các nội dung hợp tác phát triển dự án tại Việt Nam thông qua các khoản vay của Quỹ Hợp tác Phát triển kinh tế (EDCF) do KEXIM quản lý.