Hải quan Hà Tĩnh: Thu ngân sách nhà nước đạt 94,76% dự toán được giao

Hải quan Hà Tĩnh: Thu ngân sách nhà nước đạt 94,76% dự toán được giao

Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, lũy kế đến ngày 18/10/2022, đơn vị đã thu nộp NSNN 8.009,6 tỷ đồng, đạt 94,76% so với dự toán được Bộ Tài chính giao. Tăng cường quản lý thu ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong những tháng cuối năm đang được Hải quan Hà Tĩnh quyết liệt thực hiện.
Lấy ý kiến doanh nghiệp về phần mềm khai hải quan miễn phí

Lấy ý kiến doanh nghiệp về phần mềm khai hải quan miễn phí

Sau một thời gian triển khai phần mềm khai hải quan miễn phí, Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố lấy ý kiến về tiện ích cần bổ sung và các vướng mắc của doanh nghiệp khi sử dụng phần mềm này để làm cơ sở cập nhật, điều chỉnh, bổ sung phần mềm nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp.
Mang tiện ích cho doanh nghiệp trong nộp thuế điện tử

Mang tiện ích cho doanh nghiệp trong nộp thuế điện tử

Tổng cục Hải quan vừa ban hành văn bản số 4048/TCHQ-TXNK về việc triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu. Theo đó, thời gian triển khai kênh thanh toán doanh nghiệp nhờ thu dự kiến triển khai từ tháng 9/2019.