Mang tiện ích cho doanh nghiệp trong nộp thuế điện tử

Thanh Trúc

Tổng cục Hải quan vừa ban hành văn bản số 4048/TCHQ-TXNK về việc triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu. Theo đó, thời gian triển khai kênh thanh toán doanh nghiệp nhờ thu dự kiến triển khai từ tháng 9/2019.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Hải quan, điều kiện để các doanh nghiệp thực hiện là phải đăng ký tham gia Chương trình doanh nghiệp nhờ thu với Hải quan tại chức năng trên Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 (http://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login); Đăng ký thông tin ủy quyền trích nợ tài khoản; làm thủ tục Ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng giữ tài khoản của doanh nghiệp.

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, ủy quyền, trích nợ với ngân hàng, Hệ thống của Hải quan sẽ căn cứ số tiền còn nợ thuế trên hệ thống kế toán thuế để chuyển thông tin nộp thuế sang ngân hàng để ngân hàng trích nợ nộp thuế cho doanh nghiệp.

Lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp khi thực hiện nộp tiền theo phương thức nhờ thu là: Việc xử lý hoàn toàn tự động trên Cổng thông tin điện tử; Doanh nghiệp sau khi đăng ký không phải thực hiện thêm các thao tác nào trên hệ thống của hải quan cũng như ngân hàng nhưng vẫn được nộp thuế và thông quan hàng hóa tự động.

Cùng với đó, cơ quan Hải quan chuyển từ bị động chờ doanh nghiệp nộp thuế sang chủ động chuyển yêu cầu của doanh nghiệp sang ngân hàng giữ tài khoản để nộp thuế, thông quan hàng hóa; Rút ngắn thời gian xử lý, thông quan hàng hóa so với nộp thuế điện tử 24/7. 

Việc triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng tờ khai lớn, nộp nhiều tiền thuế và có đủ năng lực tài chính.