Giảm thiểu rủi ro về môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản

Giảm thiểu rủi ro về môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản

Theo Quyết định số 866/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn thì đối với công tác bảo vệ môi trường, cần phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục các sự cố, các rủi ro về môi trường trong các dự án khai thác, chế biến khoáng sản...
Đề xuất điều chỉnh phí bảo vệ môi trường với khai thác khoáng sản

Đề xuất điều chỉnh phí bảo vệ môi trường với khai thác khoáng sản

Bộ Tài chính đã xây dựng, hoàn thiện và đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức phí này nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, hạn chế khai thác manh mún, nhỏ lẻ, kém hiệu quả, khuyến khích sử dụng vật liệu khác thay thế khoáng sản.
Điều chỉnh phí bảo vệ môi trường với khai thác khoáng sản, hạn chế tác động xấu đến môi trường

Điều chỉnh phí bảo vệ môi trường với khai thác khoáng sản, hạn chế tác động xấu đến môi trường

Bộ Tài chính đề xuất xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Dự thảo nghị định với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo sự đồng bộ, khắc phục hạn chế của chính sách hiện hành, từng bước hạn chế tác động xấu đến môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.
Tài nguyên hút đi, hiểm nguy để lại

Tài nguyên hút đi, hiểm nguy để lại

Trong quá trình khai thác tài nguyên khoáng sản, nhiều doanh nghiệp đã tận dụng tối đa để đào, bới nhằm tận thu để bù vào chi phí mà mình đã đầu tư trước đó.