Kho bạc Nhà nước Ninh Bình viết tiếp truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành

Kho bạc Nhà nước Ninh Bình viết tiếp truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành

Trải qua 30 năm (01/4/1992 - 01/4/2022) xây dựng và trưởng thành, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Bình đã có những bước phát triển nhanh, vững chắc và toàn diện. Có được kết quả này chính là nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức KBNN Ninh Bình đã đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Kho bạc Nhà nước Ninh Bình kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả

Kho bạc Nhà nước Ninh Bình kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả

Xác định công tác kiểm soát chi đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), đáp ứng nhu cầu chi tiêu công và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Bình đã tích cực triển khai các giải pháp, đảm bảo công tác kiểm soát chi chặt chẽ, đúng quy định.
Kho bạc Nhà nước Ninh Bình: 30 năm xây dựng và trưởng thành

Kho bạc Nhà nước Ninh Bình: 30 năm xây dựng và trưởng thành

Trải qua 30 năm (01/4/1992 -1/4/2022) xây dựng và trưởng thành, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Bình đã có những bước phát triển nhanh, vững chắc và toàn diện. Có được kết quả này chính là nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức KBNN Ninh Bình đã đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.