Kho bạc Nhà nước Sơn La đẩy mạnh cải cách hành chính

Kho bạc Nhà nước Sơn La đẩy mạnh cải cách hành chính

Hướng đến tập trung nguồn lực thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030; đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa... thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Sơn La chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của khách hàng và đạt được những kết quả quan trọng.
Kho bạc Nhà nước Sơn La triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý, điều hành ngân quỹ

Kho bạc Nhà nước Sơn La triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý, điều hành ngân quỹ

Với mục tiêu quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sơn La đã, đang triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công và đẩy mạnh cải cách hành chính...