Đẩy mạnh triển khai các nghiệp vụ qua dịch vụ công trực tuyến

Đẩy mạnh triển khai các nghiệp vụ qua dịch vụ công trực tuyến

Bám sát mục tiêu và kế hoạch hành động của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), thực hiện lộ trình chuyển đổi số, năm 2021, KBNN Thái Nguyên đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), quyết liệt triển khai các nghiệp vụ qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), qua đó, tạo thuận lợi tối đa cho các đơn vị sử dụng ngân sách.
Giao dịch bằng tiền mặt qua Kho bạc trên địa bàn Thái Nguyên giảm mạnh

Giao dịch bằng tiền mặt qua Kho bạc trên địa bàn Thái Nguyên giảm mạnh

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên, hiện đơn vị đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Tỉnh. Thống kê trong 5 năm trở lại đây, giao dịch bằng tiền mặt qua Kho bạc đã giảm mạnh. Đây là sự nỗ lực của KBNN Thái Nguyên khi triển khai đồng bộ các giải pháp trong kiểm soát thu, chi ngân sách.