Giao dịch bằng tiền mặt qua Kho bạc trên địa bàn Thái Nguyên giảm mạnh

Hồng Loan

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên, hiện đơn vị đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Tỉnh. Thống kê trong 5 năm trở lại đây, giao dịch bằng tiền mặt qua Kho bạc đã giảm mạnh. Đây là sự nỗ lực của KBNN Thái Nguyên khi triển khai đồng bộ các giải pháp trong kiểm soát thu, chi ngân sách.

Phòng Giao dịch Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên.
Phòng Giao dịch Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên.

Thực hiện quy định của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian qua, KBNN Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch để triển khai KBNN không giao dịch bằng tiền mặt. Mở tài khoản chuyên thu, tài khoản thanh toán tại các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị và cá nhân thanh toán qua tài khoản…

Từ ngày 1/2/2021, KBNN Thái Nguyên cũng đã thí điểm triển khai chương trình chuyển đổi số tại 1 KBNN cấp huyện, bước đầu đạt kết quả tốt. Dự kiến trong quý II/2021, KBNN Thái Nguyên sẽ thực hiện không giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt tại tất cả các đơn vị KBNN trên địa bàn.

Đồng thời, yêu cầu các KBNN trực thuộc vận động các đơn vị giao dịch tự nguyện rút tiền tại NHTM đối với những lần giao dịch dưới 100 triệu đồng.

Đối với các khoản chi tiền mặt từ 100 triệu đồng trở lên cho một lần giao dịch, KBNN Thái Nguyên đều ủy quyền thực hiện tại NHTM nơi KBNN mở tài khoản thanh toán...

Thống kê đến nay, KBNN Thái Nguyên đã mở 26 tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu tại các NHTM trên địa bàn. Hầu hết số thu NSNN được thực hiện qua hệ thống thanh toán của các NHTM. Nhiều đơn vị sử dụng ngân sách thuộc địa bàn chưa bắt buộc cũng tự nguyện thực hiện thanh toán cá nhân qua tài khoản.

Nhờ đó, trong 5 năm trở lại đây, lượng tiền mặt giao dịch qua Kho bạc đã giảm mạnh. Cụ thể, năm 2015 là 6.757 tỷ đồng; năm 2016 là 6.450 tỷ đồng; năm 2017 là 5.602 tỷ đồng; năm 2018 là 4.048 tỷ đồng; năm 2019 là 2.248 tỷ đồng và năm 2020 chỉ còn 370 tỷ đồng.

Triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chương trình chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, từ ngày 1/2/2021, KBNN Thái Nguyên cũng đã thí điểm triển khai chương trình chuyển đổi số tại một số KBNN cấp huyện, bước đầu đạt kết quả tốt. Dự kiến trong quý II/2021, KBNN Thái Nguyên sẽ thực hiện không giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt tại tất cả các đơn vị KBNN trên địa bàn.

Cùng với đó, mở rộng địa bàn bắt buộc, đối tượng thực hiện thanh toán cá nhân qua tài khoản; Đẩy mạnh việc sử dụng hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng; Tiến tới dừng thanh toán mua sắm bằng tiền mặt của các đơn vị sử dụng ngân sách tại địa bàn đô thị...