Kho bạc Nhà nước Yên Bái quản lý thu, chi ngân sách chặt chẽ, đúng quy định

Kho bạc Nhà nước Yên Bái quản lý thu, chi ngân sách chặt chẽ, đúng quy định

2 tháng đầu năm 2022, Kho bạc Nhà nước Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu và hệ thống các ngân hàng thương mại tập trung nhanh các khoản thu trên địa bàn và thực hiện hạch toán, điều tiết cho các cấp ngân sách đầy đủ, kịp thời, đúng tỷ lệ quy định. Theo đó, tính đến ngày 24/2/2022, số thực thu ngân sách trên địa bàn là 712 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch Bộ Tài chính giao, đạt 15% kế hoạch tỉnh giao.