"Giải cứu" nông sản giữa dịch COVID-19: Trông chờ kho lạnh và chế biến sâu

"Giải cứu" nông sản giữa dịch COVID-19: Trông chờ kho lạnh và chế biến sâu

Trước mắt và lâu dài, để “giải cứu” nông sản (kể cả trong trường hợp bất khả kháng như dịch COVID-19) đòi hỏi cần tăng đầu tư mở rộng hệ thống kho trữ lạnh và khâu chế biến sâu. Để khi đầu ra gặp trục trặc thì nông sản vẫn có thể đưa vào chế biến, bảo quản, thậm chí còn nâng cao giá trị gia tăng.