Xử lý nghiêm các khu công nghiệp, chế xuất, làng nghề vi phạm về chất thải

Xử lý nghiêm các khu công nghiệp, chế xuất, làng nghề vi phạm về chất thải

Ngày 23/2/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 146/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 - 2030. Đáng chú ý, Kế hoạch này nêu rõ, việc kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các khu công nghiệp, chế xuất, nhà máy, làng nghề... vi phạm quy định về quản lý, xử lý chất thải.
1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Nhu cầu nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 vào khoảng 2.600.000 căn. Mục tiêu đề ra của các địa phương hoàn thành khoảng 1.800.000 căn.
Hỗ trợ tiền thuê nhà 1 triệu đồng/người/tháng đối với người lao động quay trở lại thị trường

Hỗ trợ tiền thuê nhà 1 triệu đồng/người/tháng đối với người lao động quay trở lại thị trường

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm quay trở lại thị trường lao động được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà 1 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động áp dụng tối đa 3 tháng.
Sai sót trong tuân thủ quy hoạch khu công nghiệp, khu chế xuất

Sai sót trong tuân thủ quy hoạch khu công nghiệp, khu chế xuất

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý hơn 1.600 tỉ đồng và đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh (TPHCM) chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đối với những tồn tại, hạn chế trong công tác tuân thủ quy hoạch, quản lý đầu tư.