Thấy gì từ vòng xoáy nợ toàn cầu?

Thấy gì từ vòng xoáy nợ toàn cầu?

Làn sóng nợ giống như cuộc “xâm lược mềm”, đứng sau cùng vẫn là các tập đoàn tài chính hàng đầu kết hợp với nhà nước tư bản thông qua mối quan hệ ngoại giao.