Sóc Trăng đẩy mạnh xúc tiến thương mại các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Sóc Trăng đẩy mạnh xúc tiến thương mại các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Hiện toàn tỉnh Sóc Trăng có 63 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 13 sản phẩm cấp khu vực và 5 sản phẩm cấp quốc gia. Đây là những sản phẩm đặc trưng, có chất lượng nổi trội tại tỉnh. Những doanh nghiệp, cơ sở có sản phẩm được bình chọn sản phẩm nông thôn tiêu biểu sẽ được hưởng nhiều ưu đãi từ phát triển sản xuất cho đến thị trường, từ nguồn kinh phí chương trình khuyến công.
Bắc Ninh đẩy mạnh hoạt động khuyến công sau COVID-19

Bắc Ninh đẩy mạnh hoạt động khuyến công sau COVID-19

Nhằm giảm thiểu thiệt hại, tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nội dung hoạt động khuyến công theo nguyên tắc chủ động, hỗ trợ kịp thời.
Thách thức giải ngân rất lớn

Thách thức giải ngân rất lớn

Tính đến hết tháng 9, kinh phí khuyến công các tỉnh khu vực phía Nam đã thực hiện ước đạt 38,4 tỷ đồng. Kết quả này cao gần gấp đôi năm 2021 song vẫn khá khiêm tốn so với tổng kế hoạch kinh phí được duyệt cho năm 2022 (hơn 100 tỷ đồng). Do đó, mục tiêu hoàn thành 100% đề án được giao trong năm nay là thách thức không nhỏ.
Hỗ trợ đúng hướng, đúng đối tượng

Hỗ trợ đúng hướng, đúng đối tượng

Hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Nam thời gian qua đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) ổn định, mở rộng sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.
Lồng ghép chương trình để hút vốn cho công nghiệp nông thôn

Lồng ghép chương trình để hút vốn cho công nghiệp nông thôn

Để hoàn thành kế hoạch khuyến công năm 2022, Cục Công thương địa phương, Bộ Công thương đề nghị 28 tỉnh, thành phố phía Bắc chú trọng lồng ghép với các dự án, chương trình mục tiêu khác để khuyến khích, thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn.
Tăng cạnh tranh, chắc chỗ đứng nhờ khuyến công

Tăng cạnh tranh, chắc chỗ đứng nhờ khuyến công

Theo các đơn vị, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chương trình khuyến công đã phát huy tốt hiệu quả khi giúp họ mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại vào sản xuất, nâng sức cạnh tranh và tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường.
15 đề án khuyến công tỉnh An Giang được hỗ trợ từ ngân sách trên 3,36 tỷ đồng

15 đề án khuyến công tỉnh An Giang được hỗ trợ từ ngân sách trên 3,36 tỷ đồng

An Giang đã triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh, tạo điều kiện để doanh nghiệp (DN) đi vào hoạt động ổn định và tăng năng suất lao động. Sau khi nới lỏng giãn cách theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, tạo điều kiện cho DN phục hồi các hoạt động sản xuất. Ước chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2021 tăng 3,57% so cùng kỳ. Trong năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Bộ Tài chính cân đối kinh phí từ ngân sách trung ương cho các hoạt động khuyến công quốc gia

Bộ Tài chính cân đối kinh phí từ ngân sách trung ương cho các hoạt động khuyến công quốc gia

Ngày 20/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1881/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, hàng năm, căn cứ đề xuất của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cân đối kinh phí từ ngân sách trung ương để thực hiện các hoạt động khuyến công (đối với kinh phí khuyến công quốc gia); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện để bố trí trong dự toán ngân sách địa phương (đối với kinh phí khuyến công địa phương).