Ngành Thuế sẵn sàng kích hoạt hệ thống hoá đơn điện tử

Ngành Thuế sẵn sàng kích hoạt hệ thống hoá đơn điện tử

Việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) là một bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành Thuế, giúp đổi mới quản lý hóa đơn theo hướng hiện đại. Với sự chuẩn bị chu đáo và đồng bộ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, hiện nay ngành Thuế đã sẵn sàng kích hoạt hệ thống HĐĐT.
Để huy động tốt nguồn lực từ khu vực kinh tế phi chính thức

Để huy động tốt nguồn lực từ khu vực kinh tế phi chính thức

Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo Khoa học “Nhận diện kinh tế phi chính thức ở Việt Nam và những khuyến nghị chính sách”. Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá, thảo luận về tiềm năng, những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh tế phi chính thức, từ đó đề xuất khuyến nghị nhằm giúp quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn lực từ khu vực kinh tế này.