Siết chặt thực hiện nghiêm kỷ cương tài chính

Siết chặt thực hiện nghiêm kỷ cương tài chính

Kết luận nội dung thảo luận, cho ý kiến về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, trong phiên thảo luận chiều ngày 2/6, đã có 24 ý kiến phát biểu, cho ý kiến. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có trao đổi giải trình, tiếp thu, làm rõ các vấn đề nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước

Đó là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian cuối năm được nêu rõ tại Thông báo số 329/TB-VPCP ngày 9/12/2021 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng đầu năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022.