Trao tặng 26 suất học bổng và 32 bộ máy tính cho học sinh tại  Điện Biên

Trao tặng 26 suất học bổng và 32 bộ máy tính cho học sinh tại Điện Biên

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực triển khai Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” với nhiều phần việc thiết thực, trong hai ngày 18 và 19/5/2023, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn Thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư Điện Biên trao 32 bộ máy tính và 26 suất học bổng cho học sinh tại tỉnh Điện Biên.