Ký quỹ đảm bảo thực hiện Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ

Ký quỹ đảm bảo thực hiện Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ

Ký quỹ đảm bảo thực hiện Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ là một trong những nội dung mới đáng chú ý trong Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh vừa được ban hành theo Quyết định số 61/QĐ-VSD của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
Doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phải ký quỹ 2 tỷ đồng

Doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phải ký quỹ 2 tỷ đồng

Theo Nghị định số 112/2021/NĐ-CP của Chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (doanh nghiệp dịch vụ) phải thực hiện ký quỹ 2 tỷ đồng tại một ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Tiền từ đâu chảy vào chứng khoán?

Tiền từ đâu chảy vào chứng khoán?

Chuyên gia chứng khoán cho rằng tiền chảy vào thị trường chứng khoán một phần từ các quỹ ETF và một phần từ dòng tiền qua giao dịch ký quỹ…
Ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại Việt Nam hiện nay

Ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại Việt Nam hiện nay

Những năm gần đây, hoạt động bán hàng đa cấp ở nước ta diễn ra rất phức tạp, một số trường hợp lợi dụng, lấy mô hình bán hang đa cấp, biến tướng, làm bình phong kinh doanh đa cấp trá hình, lừa đảo đã gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội , gây khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước.