Vi phạm quy định giao dịch ký quỹ, Công ty Chứng khoán Tân Việt bị phạt 125 triệu đồng

Minh Lâm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) 125 triệu đồng do Công ty này cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ khi khách hàng không bảo đảm tỷ lệ ký quỹ theo quy định.

Công ty Chứng khoán Tân Việt nhiều lần bị Ủy ban Chứng khoán nhắc tên
Công ty Chứng khoán Tân Việt nhiều lần bị Ủy ban Chứng khoán nhắc tên

Cụ thể, ngày 03/06/2021 và 04/06/2021, tỷ lệ ký quỹ ban đầu của một số tài khoản khách hàng thấp hơn 50% theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017 của Chủ tịch UBCKNN về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán. Điều này đồng nghĩa với việc TVSI đã giải ngân cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ khi khách hàng không bảo đảm tỷ lệ ký quỹ theo quy định.

Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ, TVSI bị xử phạt tiền 125 triệu đồng.

Trước đó, ngày 18/5/2023, UBCKNN đã ban hành quyết định đưa TVSI vào tình trạng kiểm soát đặc biệt do báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/2022 của Công ty lập không có kiểm toán. Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 18/5/2023 đến ngày 17/09/2023.

Trong thời hạn kiểm soát đặc biệt, tổ chức kinh doanh chứng khoán không được chi trả cổ tức cho các cổ đông, chia lợi nhuận cho thành viên góp vốn, chia thưởng. Đồng thời, không được chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của tổ chức kinh doanh chứng khoán...

Đặc biệt, trong thời gian này, tổ chức kinh doanh chứng khoán không được tham gia góp vốn thành lập công ty con, đầu tư bất động sản; hạn chế đầu tư vào các tài sản có mức độ rủi ro cao hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh làm tăng giá trị rủi ro, giảm vốn khả dụng.

Công ty chứng khoán chỉ được quản lý tiền giao dịch chứng khoán theo phương thức khách hàng của công ty chứng khoán mở tài khoản trực tiếp tại ngân hàng thương mại do công ty chứng khoán lựa chọn để quản lý tiền giao dịch chứng khoán.