Khu vực kinh tế trong nước tiếp tục là điểm sáng

Khu vực kinh tế trong nước tiếp tục là điểm sáng

Khu vực kinh tế trong nước vẫn tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động xuất nhập khẩu khi kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu 8 tháng đều tăng so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu đạt 60,80 tỷ USD, tăng cao 15,3%; nhập khẩu đạt 72,05 tỷ USD, tăng 2,9%. Cán cân thương mại hàng hóa 8 tháng ước tính xuất siêu 11,9 tỷ USD.
Việt Nam là điểm sáng về công tác phòng chống HIV/AIDS

Việt Nam là điểm sáng về công tác phòng chống HIV/AIDS

Việt Nam đã được các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ đánh giá là điểm sáng về công tác phòng chống HIV/AIDS. Và trong các thành tựu đã dạt được, có sự đóng góp không nhỏ của các tổ chức dân sự xã hội.