Vietcombank vận dụng hiệu quả quan điểm “Lấy dân làm gốc” để phát triển bền vững

Vietcombank vận dụng hiệu quả quan điểm “Lấy dân làm gốc” để phát triển bền vững

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Nước lấy dân làm gốc; gốc có vững, cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân” và “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Thấm nhuần quan điểm đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phát huy một cách sáng tạo giá trị bài học "Lấy dân làm gốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phát triển bền vững…