Lĩnh vực y tế thu hút sự quan tâm đặc biệt của đại biểu Quốc hội

Lĩnh vực y tế thu hút sự quan tâm đặc biệt của đại biểu Quốc hội

Phát biểu kết luận phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau hơn nửa ngày làm việc, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế đã có 32 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi, 6 đại biểu Quốc hội phát biểu tranh luận. Phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Y tế cơ bản đi đúng vào các nội dung chất vấn, nắm vững các nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội.