Phát triển điện phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu

Phát triển điện phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, thời gian qua, việc phát triển nguồn điện và lưới điện cơ bản đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải cực đại của toàn quốc, bảo đảm được cân đối về an ninh năng lượng quốc gia giai đoạn 2016-2020. Tính đến cuối năm 2020, tổng công suất lắp đặt các loại hình nguồn điện của hệ thống điện quốc gia đạt 69.342 MW.